USLOVI POSLOVANJA
DELICCO saradjuje isključivo sa pravnim i fizičkim licima , uz mogućnost besplatne isporuke na celoj teritoriji Srbije za porudžbine veće od 7.000,00 dinara bez uračunatog pdv-a.
Fizička lica mogu da poručuju isključivo proizvode Lavazza ( espesso kafa u kapsulama )
Za porudžbine manje od 7.000,00 dinara bez pdv-a  , zaračunavamo troškove dostave od 590,00 dinara.
Ukoliko je porudžbina manja od 7.000,00 dinara , postoji mogućnost preuzimanja robe , o vašem trošku, u našim prostorijama uz odgovarajuću najavu.
Ukoliko poslovna saradnja sa Vama bude definisana kao dugoročna , sve isporuke će biti izvršene bez zaračunatih troškova dostave , bez obzira na iznos pojedične porudžbine.

Cene na našem portalu nisu potpuno i u celosti ažurirane, te je neohodno da se pre isporuke proveri da li će vam porudžbina odgovarati .

Zahvaljujemo se na razumevanju.

KAKO PORUČITI
Naš celokupan prodajni asortiman se može poručiti preko naše internet prodavnice , preko particija PROIZVODI i odgovarajućih podkategorija, time što ćete slediti uputstva i dalje korake koja Vas vode do Vaše korpe.
Takodje, imate alternativnu mogućnost ulaska u našu internet prodavnicu aktivirajući mišem polje SVE ZA KANCELARIJU koja Vas uvodi na stranicu http://www.delicco.rs/shop/ na kojoj imate mogućnost pretraživanja po više kriterijuma.
Da biste mogli da poručite robu, i da bismo mogli da pripremimo odgovarajuće komercijalne dokumente ( predračun, račun ili otpremnica) prilikom prve porudžbine potrebni su nam Vaši identifikacioni podaci (naziv pravnog subjekta, adresa, ime i prezime osobe za kontakt, telefon, e –mail adresa, pib i matični broj) koji nikada neće biti zloupotrebljeni starajući se o privatnosti vaših podataka.
Koristimo priliku da napomenemo da niste u obavezi da registrujete Vaš korisnički nalog kroz stranicu LOGIN/REGISTER , iako bi nas radovalo da to i učinite, prvenstveno jer bi korišćenje pomenutog servisa i evidentirane porudžbine biti vama od koristi.
Nakon što ste izabrali robu, definisali količine, popunili i poslali identifikacione podatke , naši operateri će Vas kontaktirati elektronskom poštom ili telefonskim pozivom sa ciljem da se Vaša porudžbina potvrdi emitovanjem odgovarajućeg komercijalnog dokumenta uz definisanje načina i termina isporuke.

Ističemo da naša obaveza počinje da teče od momenta kada vam pošaljemo odgovarajući komercijalni dokument ( predračun ili račun), kao i da se ( u skladu sa uslovima definisanim iz pomenutih dokumenata  ) izvrši uplata.

Ukoliko nisu zadovoljena jedan ili pak oba elementa iz predhodne rečenice , sve informacije o svojstvima proizvoda, cenama, raspoloživim količinama i rokovima isporuke, su isključivo informativnog karaktera i samim tim ne preizimamo odgovornost ukoliko ste bilo čime dovedeni u zabludu.

Prilikom porudžbine koja je poslata preko našeg portala  automatski je generisana poruka sa prijemom Vaše porudžbine, i to  sa naše e-mejl

adrese ( porucivanje@delicco.rs) na koju ne treba da odgovarate, jer ista nije kanal za komunikaciju, već je to  zvanična e-mail adresa  : office@delicco.rs

 

 

Sva poručena roba se može platiti i poslovnim ( korporativnim )  platnim ili kreditnim karticama VISA / MASTER, isključivo nakon što naši operateri sačine i pošalju odgovarajući komercijalni dokument.

GARANTNI USLOVI
DELICCO DOO BEOGRAD garantuje za kvalitet isporučenih proizvoda. Obavezujemo se da ćemo , ukoliko postoji bilo kakav defect ( nefunkcionalnot na proizvodu) ili potencijalni nesporazum u razumevanju specifikacije i svojstva proizvoda, isti zameniti ili vratiti novac.Uslov za zamenu ili povraćaj novca je da se proizvod vrati nekorišćen u originalnom komercialnom pakovanju.Istovremeno , iako se trudimo da budemo konkretniji i precizniji , ne garantujemo da su svi opisi I prikazi proizvoda potpuno odgovarajući.

KUPOVINA BEZ POREZA NA DODATU VREDNOST – TAX FREE KUPOVINA
Ambasade, diplomatsko –konzularna predstavništva , kao i sve druge internacionalne organizacije koje imaju mogućnost I pravo nabavke robe I usluga bez obračunavanja PDV-a potrebno je da prilikom porudžbine dostave sledeća dokumenta:

  • SNPDV obrazac overen od strane Ambasade, diplomatsko –konzularna predstavništva , kao I sve druge internacionalne organizacije. Primerak SN PDV-a obrazca se može preuzeti sa ove stranice.
  • Diplomatski protokol I spisak ovlaštenih osoba za kupovinu robe

ili

  • PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i međunarodne organizacije. Primer obrasca PPO-PDV se može preuzeti sa ove stranice.

Da bi se realizovala kupovina bez PDV –a neophodno je da se dostavi odgovarajuća potvrdu kojom se kupac oslobađa PDV-a (SNPDV ili PPO-PDV obrazac) za predmetnu kupovinu. U tom slučaju naša faktura će biti izdaa bez PDV-a uz napomenu po kom je osnovu kupac oslobođen plaćanja istog.

Pre same isporuke , a odmah nakon porudžbine, neophodno da se dostavi original ili scan obrazaca SNPDV ili PPO-PDV –a.

>> SNPDV preuzimanje <<

> PPO PDV preuzimanje <<

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Čitav sadržaj  kao i  svi podaci web stranica privrednog  društva DELICCO  DOO BEOGRAD  (www.delicco.rs),  uključujući podatke,  informacije,  tekstove,  grafike kao i sve druge materijale i usluge na stranicama nalaze se u vlasništvu preduzeća DELICCO DOO BEOGRAD, Ratarski put 33 , 11080 BEOGRAD  (Nosilac).

Sadržaj web stranice delicco .rs se   sme koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.

Sadržaj ili deo sadržaja se sme reprodukovati isključivo uz pismenu dozvolu Nosioca.

Svaka neovlašćena reprodukcija, izmena, distribucija, emitovanje, objavljivanje i prikazivanje Sadržaja strogo je zabranjeno.

Nosilac ne preuzima odgovornost za aktuelnost, ispravnost, celovitost ili kvalitet ponuđenih informacija. Isto tako ne odgovara za štetu materijalne ili druge prirode koja je posledica upotrebe ili neupotrebe raspoloživih informacija, odnosno posledica manjkavih ili pogrešnih informacija.

Sve ponude objavljene na stranicama su neobavezujuće i dobrovoljne.

Nosilac izričito zadržava pravo na izmene ili ukidanje ponuđenih informacija, delimične izmene sadržaja stranica ili čitave ponude, dopunjavanje ili brisanje, kao i privremeno ili trajno ukidanje stranice.

Nosilac ne odgovara i ne preuzima odgovornost za pristup web stranicama koje su povezane sa delicco.rs kao ni za materijale koji su na njima objavljeni, uključujući web stranice koje se reklamiraju na delicco.rs.

Nosilac održava stranice web sajta  na način da su po pravilu dostupne za upotrebu 24 časa na dan, svih dana u godini.

Nosilac zadržava pravo na kraću obustavu dostupnosti stranica delicco.rs iz tehničkih razloga održavanja ili zamene opreme.

Iz razloga vezanih za održavanje stranica, delicco.rs, Nosilac ujedno zadržava pravo na dužu obustavu dostupnosti stranica delicco.rs, što se u pravilu odvija isključivo subotom i nedeljom.

Nosilac zadržava pravo na to da u slučaju sumnje na zloupotrebe ograniči ili obustavi korišćenje stranica delicco .rs za pojedinačnu lozinku.