Obrasci na NCR papiru, u formatu A6 služe za lako upravljanje i izdavanje priznanica, nota računa, blok računa za fiskalnu kasu. Takođe se koriste kao konobarski blokovi i paragon konobarski blokovi. Ovi obrasci su idealni za precizno vođenje evidencije i olakšavaju finansijski rad, pogotovo konobarima.