Obrasci na NCR papiru, u formatu A5 služe za lako upravljanje i izdavanje otpremnica, naloga magacinu da izda i da primi robu, računa, trebovanja, naloga za ispravku, naloga blagajni da plati, reversa, otpremnica i prijemnica, specifikacija čekova građana, i raznih drugih obrazaca. Ovi obrasci su idealni za precizno vođenje evidencije i lako upravljanje poslovnim spisima.