DELICCO DOO BEOGRAD  je društvo koje se bavi korporativnim snadbevanjem  kompletnim potrošnim kancelarijskim materijalom poslujući isključivo u segmentu B2C poslovanja, saradjujući sa krajnjim potrošačima .

Potpuno smo posvećeni saradnji sa našim klijentima bez obzira na veličinu istih  i obim poslovanja, uz permanentno unapredjivanje kvaliteta usluge koju pružamo.

Saradjujući sa našim klijentima   i to  na partnerskim odnosima , trudimo se da uz zadovoljenje kvantitativnih  I kvalitativnih potreba, doprinesemo da sve isporuke i porudžbine  imaju jasno izraženu racionalnu notu, danas veoma važnu u poslovanju svake kompanije.

Naši klijenti su , izmedju ostalih, i sledeće renomirane kompanije:
Nutanix,  KPMG doo, AIK BANKA, Volvo, Sava Osiguranje A.D.O., Timi holdings, EFT TRADE, Boehringer Ingelheim Serbia, Zdravstvena ustanova-apoteka Galenpharm, Mint apoteke, Rotografika, Marera, Mera software services, , IDC Consortium, Mira bank, Ericsson,  PRVA TELEVIZIJA, Moja Supernova, ,Reca doo, Calzedonia Danube,  BDK Advokati, Performance technology, Udruženje osiguravača Srbije, International Risk Committee, Beostok, Medjunarodni komitet Crvenog krsta, Sekopak,  Apo plus, Amazon suport serbices,  advokatske, notarske i izvršiteljske kancelarije,  Bisto cafe doo, EBV Elektronik , Stucky Balkans , Olimpys foods, Zoppas industries, Osnovna škola Kosta Vujić, Ansal steel, Cityscope enterprises, , Rajkovački izvori, Clickatack, Nth media, S&Sax, itd.